TOETAJAD

Täname kõiki toetajaid, kes aastaid on oma õla alla pannud, et saaksime niivõrd suurt koolinoorte üritust korraldada! 
Oleme südamest tänulikud!